අඩු මිලට වටිනා ඉඩමක් විකිනීමට

දැරණියගල නගරයට නුදුරින් වන සතුන්,කුරැලු හඩ පමනක් ඇසෙන සුන්දර කදු වලල්ලකින් වටවූ මනරම් කදු ගැටයක නිසසංසල පරිසරයක පිහිටි,ඉඩමමේ මායිමින් විදුලිය මාර්ගය ගමන්කරන,පානීය ජලය,ඩිමෝ බට්ටා ලොරියකින් පවා යා හැකි මාර්ග පහසුකම් සහිත,කුරැදු ,තේ,රබර් වගාවට ඉතා යෝග්‍යය දැනට මැලේෂියන් බට් රඹුටන් පැල වගාකල,අක්කර 02 රෑඩ්02 පර්චස් 24ක නිරවුල් සින්නක්කර ඉඩම වහා විකිනේ.ඉඩමේ පහල මායිමින් කිසිදා නොසි⁣⁣දන අැල පහරක් ගලා යයි.
ඉඩම වටා කොන්ක්‍රීට් කනු සිටුවා ආරක්ෂිත දැල් ගසා ඇත.නිවාඩු නිකේතනයකට,පදිංචියට,ආයෝජනයට හෝ සත්ව ගොවිපලකට කදිමයි

අමතන්න: 0719003001

Annex for Rent in Panadura

1) Only for 3 Gents
2) Walking distance to the both bus stands (private and CTB) and the railway
station in Panadura.
3) Living Room, Bathroom and a room which can be occupied for 3 persons.
4) Electricity and water available.
5) An upper floor
6) A seperate staircase is there for acessing the building.
7) Rs. 6000/- per person. (For 3 persons Rs.18000/-)

Address: 1/35, De Soysa Road, Panadura.
Tel: 0773762250 (Mr.Jayasena)

Welusumanapura Madurankuliya niwasak

welusumanapura madurankuliya niwasak samaga akkarayaka tekka,buruta,kohoba gas sahita edama wahama wekine.viduliya nala jalaya niwasata eta .0722699240, 0325683101

House for Rent - Maharagama - Colombo- Sri Lanka

House for rent in Maharagama- Subasadaka Mawatha- Arawwala

-1st Floor-fully tiled-1000sqft
-Can use fully tiled Roofing top-1000sqft with wash room
-3 Bed rooms
-1 Wash room
-Kitchen/Living area
-3 Balconies
-Electricity/Water separate bills
-Parking Space
-Good & Calm place for living
-3km to Maharagama-341 route
-Rent 25000/- - 6months advance- Negotiable

Contact- Thilani Perera- 0778290635 


 Email:kanchanapriyalal.kp@gmail.com

UNIQUE LUXURY HOUSE FOR SALE IN COLOMBO 7

Located in a prestigious location in Colombo 7, designed and built by foreign engineers about 8 years ago and it was modified 2 years ago. 3 storied house built in 13 perch land, 6 bedrooms each with a balcony, 4 bathrooms, parking space for 5 cars.

Details on request, strictly for genuine buyers only.

Price – 180 Million
Tel - +94 777561172
Email – landsdp@gmail.com

LAND OF 37 PERCHES FOR SALE IN AMANDOLUWA SEEDUWA


A land of 37 perches is for sale in Amandaoluwa , Seeduwa bordering Awariwatte . The land is located in a serene and highly residential area within sight of the old tower and is a second block from the main road. All the amenities are provided, 5 minutes drive to Airport and FTZ. 
The property is ideal for any kind of residential purpose; preferably for a boarding complex 

Price per perch is  175000 LKR 

Contact  (+94)777 561172 
Email  landsdp@gmail.com 

House in Colombo suburbs for Sale or Lease

House with modern facilities built on 36 perch land situated within walking distance to Sri Jayawardenapura University available for sale or lease. Five bedrooms. Three bathrooms. Separately constructed caretaker’s annexe and three bedrooms that can house 12 students in the same premises. Picturesque environment. Price negotiable. 
Inquiries 071 8572116